Οφθαλμολογική Εξέταση OCT – (Optical Coherence Tomography)

Η Οπτική τομογραφία συνοχής OCT μοιάζει με αυτή των υπερήχων, με τη διαφορά ότι αντί για ηχητικό κύμα χρησιμοποιεί μονοχρωματική δέσμη φωτός. Δεν υπάρχει συνεπώς επιβλαβής ακτινοβολία για τον ασθενή και έτσι μπορεί να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές το χρόνο σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται συχνή παρακολούθηση, χωρίς να επιβαρύνεται η υγεία του ασθενή.

Για ποιες παθήσεις είναι χρήσιμη η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT;

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT είναι χρήσιμη για τη διάγνωση πάρα πολλών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πιο συχνές:

- Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
- Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
- Οίδημα ωχράς κηλίδας
- Επαμφιβληστροειδική μεμβράνη
- Οπή ωχράς κηλίδας
- Κεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα κα.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής – OCT και στην παρακολούθηση του γλαυκώματος. Επιτρέπει την χαρτογράφηση του οπτικού νεύρου και την παρακολούθηση στο χρόνο των μεταβολών του πάχους του αλλά και της κοίλανσης της οπτικής θηλής. Επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος, πριν δημιουργηθούν διαταραχές στα οπτικά πεδία.
Τέλος, η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT συμβάλλει σημαντικά και στη μελέτη του προσθίου τμήματος του οφθαλμού, του κερατοειδή χιτώνα, της γωνίας του προσθίου θαλάμου και πολλών άλλων δομών.

OCT Scan

Ποια είναι η διαδικασία στην εξέταση OCT (οπτική τομογραφία συνοχής)

H εξέταση δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία από πλευράς ασθενούς. Ο ασθενής τοποθετείται μπροστά στο μηχάνημα (θόλος με κάτοπτρο) και μέσα σε ελάχιστο χρόνο πραγματοποιείται αναλυτική καταγραφή (χαρτογράφηση) της ωχράς κηλίδας.

Ενημερωθείτε για όλες τις θεραπείες μας στο τηλέφωνο:

About

Η Venus Medicine Clinic φέρνει στην Ελλάδα βαθιά τεχνογνωσία και υψηλή τεχνολογία στην Αισθητική Ιατρική από Πανεπιστήμια της Ιταλίας & είναι στελεχωμένο με κορυφαίους γιατρούς.

Follow Us
Help Desk
Χρήσιμα
  • Ελλήνων Αξιωματικών 45 (Παράδρομος Λεωφ. Κατεχάκη), Τ.Κ. 16233,  (Καρέας) Βύρωνας
  • (Σταθοπούλειο Πολιτιστικο Κέντρο)
  • Τηλ. +30210-8825132
  • Αρ. ΓΕΜΗ 160588103000